Nöjd Gilla med hennes och Bläs 4 söner

Nöjd Gilla med hennes och Bläs 4 söner

Bläs avkommespindel

Bläs är pappa till 4 kullar.

Hans första kull är tillsammans med Korad Lp1 Damaianus Gnistra "Gilla".

Kullen föddes 21/7-2010.

Fachings Race With The Devil "Lukas"

Fachings Reap The Wild Wind "Bobby"

Fachings Rules Of Attraction "Jazzie"

Fachings Rookie Of The Year "Robin"

Fachings Race With The Devil "Lukas"

Ögonspeglad som valp ua.

Hd A/C, Hd-index 89

Ed ua

Fachings Reap The Wild Wind "Bobby"

Ögonlyst som valp med lindrig Crd och ua som vuxen.

Hd A, Hd-index 102

Ed ua

Han har gått MH med 2 på skotten.

Bobbys mentalindex:

Nyfikenhet/orädsla 92

Socialitet 111

Lek 111

Jakt 100

Skott 105

Fachings Rules Of Attraction "Jazzie"

Ögonlyst ua som valp och vuxen.

Hd A, Hd-index 103

Ed ua

Tyvärr har Jazzie brutet MH. Troligtvis beror det på att han var mycket åksjuk efter en 4 timmar lång bilfärd till platsen för Mh:t och han gick ut som första hund och hann inte få varva ner. 

Jazzies mentalindex (det som hanns med innan han bröt):

Socialitet 108

Jakt 101

Fachings Rookie Of The Year "Robin"

Ögonspeglad ua som valp och vuxen.

Hd A, Hd-index 102

Ed ua

Han har gått MH med 2 på skotten.

Robins mentalindex:

Nyfikenhet/orädsla 95

Socialitet 111

Lek 110

Jakt 104

Skott 104

Bläs andra kull är tillsammans med Lp1 Springmist's Law And Order "Mysan"

Kullen föddes 29/7-2013

Springmist's I've Got The Power

Springmist's I Will Survive "Tyra"

Springmist's I'm Alive "Molly"

Korad Se vch Springmist's Standing Strong "Selma"

Korad Springmist's Strong Spirit "Kelly"

Springmist's I've Got The Power

Ögonlyst som valp ua

Hd A, Hd-index 104

Ed ua

Han har gått Mh med 2 på skotten.

Han är utställd med Very Good.

Mental-index:

Nyfiken/orädsla 112

Socialitet 105

Lek 110

Jakt 109

Skott 111

Springmist's I Will Survive "Tyra"

Ögonlyst som valp ua

Hd B, Hd-index 96

Ed ua

Hon har gått Mh med 2 på skotten.

Hon är utställd med Very Good.

Mental-index:

Nyfiken/orädsla 110

Socialitet 106

Lek 107

Jakt 101

Skott 111

Springmist's I'm Alive "Molly"

Ögonlyst som valp ua

Hd A, Hd-index 104

Ed ua

Hon har gått Mh med 3 på skotten.

Mental-index:

Nyfiken/orädsla 112

Socialitet 106

Lek 116

Jakt 114

Skott 108

Korad Se vch Springmist's Standing Strong "Selma"

Ögonlyst ua som valp och med Corneadystrofi som vuxen

Hd B, Hd-index 96

Ed ua

Hon har gått Mh med 2 på skotten.

Hon är Korad med 433 poäng.

Hon är utställd med Excellent.

Hon är Svensk Viltspårchampion.

Hon har godkänt vallanlagstest.

Mental-index:

Nyfiken/orädsla 118

Socialitet 97

Lek 117

Jakt 105

Skott 113

Korad Springmist's Strong Spirit "Kelly"

Ögonlyst som valp ua

Hd A, Hd-index 103

Ed ua

Hon har gått Mh med 1 på skotten.

Hon är Korad med 367 poäng.

Hon är utställd med Excellent och CK.

Hon är Godkänd i Startklass Lydnad.

Mental-index:

Nyfiken/orädsla 112

Socialitet 106

Lek 108

Jakt 102

Skott 114

Bläs tredje kull är tillsammans med Korad LD Startklass Sph1 Karlotta Vom Bopparder Hamm

Kullen föddes 11/3-2017

Puckolinas Gimli "Melker"

Puckolinas Círdan "Scot"

Korad Sökh1 Sökh2 Puckolinas Célil "Lizzie"

Sökh1 RLD N Puckolinas Miriel "Mirell"

Puckolinas Gimli "Melker"

Ögonlyst ua både som valp och vuxen

Hd B, Hd-index 91

Ed ua

Han har gått Mh med 1 på skotten.

Godkänt doftprov nosework

Godkänd exteriörbeskrivning

Mental-index:

Nyfiken/orädsla 106

Socialitet 97

Lek 106

Jakt 105

Skott 112

Puckolinas Círdan "Scott"

Ögonlyst ua både som valp och vuxen

Hd A/A

Ed 0/0

Han har gått Mh med 1 på skotten.

Mental-index:

Nyfiken/orädsla 109

Socialitet 100

Lek 103

Jakt 105

Skott 112

Korad Sökh1 Sökh2 Puckolinas Célil "Lizzie"

Ögonlyst ua både som valp och vuxen

Hd B, Hd-index 91

Ed ua

Hon har gått Mh med 1 på skotten.

Hon är Korad med 412 poäng.

Hon har uppflyttningspoäng i Startklass lydnad.

Hon är uppflyttad till Elitklass sök.

Hon har godkänt vallanlagstest.

Hon är utställd med Very Good.

Mental-index:

Nyfiken/orädsla 112

Socialitet 98

Lek 110

Jakt 104

Skott 112

Sökh1 RLD N Puckolinas Miriel "Mirell"

Ögonlyst ua både som valp och vuxen

Hd A, Hd-index 100

Ed ua

Hon har gått Mh med 1 på skotten.

Hon är godkänd i Lägre klass sök.

Hon har uppflyttningspoäng i Startklass Lydnad.

Hon har 3:e pris i Lydnadsklass 1.

Hon har godkänt vallanlagstest.

Hon är utställd med Excellent, CK, CERT, BIR.

Hon har diplom i rallylydnadens nybörjarklass, RLD N.

Hon har kvalificerat resultat i rallylydnad fortsättningsklass.

Mental-index:

Nyfiken/orädsla 108

Socialitet 98

Lek 108

Jakt 108

Skott 112

Bläs 4:e kull är tillsammans med Brantastigs Cassiopeia

Kullen är född 29/-2017

Brantastigs Hassel

Korad Brantastigs Hägg "Nando"

LD Startklass LD1 Sökh1 Sph1 Brantastigs Hallon "Hallon"

Brantastigs Havtorn

Brantastigs Hjortron

Brantastigs Hassel

Ögonlyst ua som valp

Hd B, Hd-index 94

Han har gått Mh med 5 på skotten.

Mental-index:

Nyfiken/orädsla 105

Socialitet 105

Lek 101

Jakt 105

Skott 97

Korad Brantastigs Hägg "Nando"

Ögonlyst ua både som valp och vuxen

Hd B, Hd-index 95

Ed ua

Han har gått Mh med 1 på skotten.

Han är Korad med 422 poäng.

Han är utställd med Excellent, CK, CERT.

Mental-index:

Nyfiken/orädsla 108

Socialitet 108

Lek 108

Jakt 107

Skott 109

LD Startklass LD1 Sökh1 Sph1 Brantastigs Hallon "Hallon"

Ögonlyst med lindrig crd både som valp och vuxen

Hd A, Hd-index 100

Ed ua

Hon har gått Mh med 1 på skotten.

Hon är utställd med Very Good.

Hon har Lydnadsdiplom i Startklass och Lydnadsklass 1.

Hon är uppflyttad till Högre klass sök.

Hon är uppflyttad till Högre klass spår.

Mental-index:

Nyfiken/orädsla 107

Socialitet 103

Lek 100

Jakt 104

Skott 108

Brantastigs Havtorn

Ögonlyst ua som valp

Hon har gått Mh med 2 på skotten.

Mental-index:

Nyfiken/orädsla 95

Socialitet 97

Lek 98

Jakt 101

Skott 106

Brantastigs Hjortron

Ögonlyst som valp med lindrig crd

Dela den här sidan