Mollys avkommespindel

Den 28/8-2007 föddes Mollys valpar, det blev 7 st. 6 hanar och 1 tik.

Dustless A Black Beauty "Jerry"

Dustless A Black And White "Dusty"

Dustless A Golden Delicious "Bläs"

Dustless A Black Jack "Che"

Dustless A Golddigger "Tristan"

Dustless A Heart Of Gold "Santos"

Dustless A Goldstar "Jessie"

Korad Dustless A Black Beauty "Jerry"

Jerry ägs av mig själv, Jeanette Andersson.

Ögonlyst ua som valp och vuxen.

Hd A och Ed 1 (på vänster, onormal s1, sagment i korsband).

Utställd med Cert.

Uppflyttad till Lägre klass (sök).

Han har gått MH med 1 på skotten.

Han är Korad med 431 poäng.

Jerrys mentalindex:

Nyfikenhet/orädsla 104

Socialitet 102

Lek 110

Jakt 102

Skott 102

Jerrys MH-resultat

Jerrys MH-resultat

Jerrys MH-spindel

Jerrys MH-spindel

Jerrys egenskapsvärden

Jerrys egenskapsvärden

Mentaltest 4/4-2010, Domare Åsa Lind och Åza Lantz

Samarbete Förare: 5 (Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek)

Samarbete Testledare: 5 (Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek)

Gripa ta tag 5 m: 2 (Griper försiktigt eller nyper i föremålet)

Gripa ta tag 40 m: 2 (Griper försiktigt eller nyper i föremålet)

Gripa hålla 5 m: 2 (Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen)

Gripa hålla 40 m: 2 (Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen)

Gripa slita dra 5 m: 1 (Håller ej. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår ej)

Gripa slita dra 40 m: 1 (Håller ej. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår ej)

Förföljande: 5 (Startar med hög fart-målinriktad)

Förföljande gripande: 2 (Griper inte, nosar på föremålet)

Uthållighet: 3 (Jobbar i 30 sekunder)

Social självsäkerhet: 4 (Visar otrivsel/något undvikande i någon situation)

Social nyfikenhet: 5 (Normalt nyfiken när anledning finns)

Socialt samspel: 4 (Svarar på lek och lekinviter)

Handlingsförmåga: 4 (Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer)

Anpassningsförmåga: 4 (Anpassar med hög intensitet i några testsituationer)

Koncentration: 3 (Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2))

Avreaktion: 4 (Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer)

Minnesbilder: 4 (Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden)

Rädsla: 5 (Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla)

Aggressivitet: 5 (Visar måttlig agression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet)

Nyfikenhet: 3 (Går fram med hjälp)

Skott: 5 (Ingen reaktion, kontroll första skottet)

Poäng: 431

Godkänt mentaltest

Jerrys Mh

Jerrys Mt

Dustless A Black And White "Dusty"

Dusty ägs av Christina Rydlander.

Ögonlyst som valp ua.

Han har tävlat Appellspår.

Han har gått MH med 1 på skotten.

Dustys mentalindex:

Nyfikenhet/orädsla 104

Socialitet 88

Lek 109

Jakt 105

Skott 102

Dustys MH-resultat

Dustys MH-resultat

Dustys MH-spindel

Dustys MH-spindel

Dustys egenskapsvärden

Dustys egenskapsvärden

Dustys Mh

Korad Lp1 SPHII Dustless A Golden Delicious "Bläs"

Bläs ägs av mig själv, Jeanette Andersson.

Ögonlyst ua som valp och vuxen.

Hd B och Ed ua.

Han är utställd med CERT.

Godkänd Högre klass spår.

Lydnadsdiplom klass 1.

Tävlar lydnadsklass 2.

Han har gått MH med 1 på skotten.

Han är Korad med 376 poäng.

Bläs mentalindex:

Nyfikenhet/orädsla 107

Socialitet 103

Lek 110

Jakt 106

Skott 105

Bläs MH-resultat

Bläs MH-resultat

Bläs MH-spindel

Bläs MH-spindel

Bläs egenskapsvärden

Bläs egenskapsvärden

Mentaltest 4/4-2010, Domare Åsa Lind och Åza Lantz

Samarbete Förare: 5 (Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek)

Samarbete Testledare: 5 (Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek)

Gripa ta tag 5 m: 3 (Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar)

Gripa ta tag 40 m: 2 (Griper försiktigt eller nyper i föremålet)

Gripa hålla 5 m: 2 (Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen)

Gripa hålla 40 m: 2 (Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen)

Gripa slita dra 5 m: 2 (Håller men drar inte emot. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår efter ny bjudning)

Gripa slita dra 40 m:1 (Håller ej. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår ej)

Förföljande: 2 (Startar men avbryter)

Förföljande gripande: 1 (Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram)

Uthållighet: 1 (Framme, direkt tillbaka. Alt. går inte fram)

Social självsäkerhet: 4 (Visar otrivsel/något undvikande i någon situation)

Social nyfikenhet: 4 (Besvarar när figurant bjuder)

Socialt samspel: 4 (Svarar på lek och lekinviter)

Handlingsförmåga: 3 (Löser uppgifter i de flesta situationer)

Anpassningsförmåga: 2 (Anpassar med hög intensitet i de flesta testsituationer)

Koncentration: 4 (Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)

Avreaktion: 4 (Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer)

Minnesbilder: 4 (Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden)

Rädsla: 4 (Står emot, undanmanöver eller någon intensitetssänkning)

Aggressivitet: 5 (Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet)

Nyfikenhet: (Går fram med hjälp)

Skott: 5 (Ingen reaktion, kontroll första skottet)

Poäng: 376

Godkänt mentaltest

Bläs Mh

Bläs Mt

Dustless A Black Jack "Che"

Che ägs av Anders och Rosandra Nilsson.

Ögonlyst som valp med lindrig crd.

Dustless A Golddigger "Tristan"

Tristan ägs av Adam Gustafsson.

Ögonlyst som valp ua.

Dustless A Heart Of Gold "Santos"

Santos ägs av Kristina Josefsson med familj.

Han är ögonlyst som valp med lindrig crd och vuxen ua.

Hd A och Ed ua.

Han är utställd 1 gång med 3:e pris.

Han har gått MH med 1 på skotten.

Santos mentalindex:

Nyfikenhet/orädsla 107

Socialitet 99

Lek 105

Jakt 101

Skott 102

Santos MH-resultat

Santos MH-resultat

Santos MH-spindel

Santos MH-spindel

Santos egenskapsvärden

Santos egenskapsvärden

Santos Mh

Korad Dustless A Goldstar "Jessie"

Jessie ägs av Ingrid Rasmussen (halvfoder).

Hon är ögonlyst med lindrig crd som valp och ua som vuxen.

Hd A och Ed ua.

Hon är utställd med 2:a pris.

Hon har 1:a pris i lydnadsklass 1.

Hon är uppflyttad till Lägre klass (sök).

Hon har gått MH med 2 på skotten.

Hon är Korad med 424 poäng.

Jessies mentalindex:

Nyfikenhet/orädsla 102

Socialitet 99

Lek 107

Jakt 104

Skott 102

Jessies MH-resultat

Jessies MH-resultat

Jessies MH-spindel

Jessies MH-spindel

Jessies egenskapsvärden

Jessies egenskapsvärden

Mentaltest 4/4-2010, Domare Åsa Lind och Åza Lantz

Samarbete Förare: 2 (Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen)

Samarbete Testledare: 2 (Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen)

Gripa ta tag 5 m: 2 (Griper försiktigt eller nyper i föremålet)

Gripa ta tag 40 m: 1 (Griper ej/nosar på föremålet)

Gripa hålla 5 m: 1 (Griper ej)

Gripa hålla 40 m: 1 (Griper ej)

Gripa slita dra 5 m: 1 (Håller ej. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår ej)

Gripa slita dra 40 m: 1 (Håller ej. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår ej)

Förföljande: 5 (Startar med hög fart-målinriktad)

Förföljande gripande: 2 (Griper inte, nosar på föremålet)

Uthållighet: 3 (Jobbar i 30 sekunder)

Social självsäkerhet: 5 (Är socialt säker i alla situationer)

Social nyfikenhet: 5 (Normalt nyfiken när anledning finns)

Socialt samspel: 4 (Svarar på lek och lekinviter)

Handlingsförmåga: 5 (Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer)

Anpassningsförmåga: 5 (Anpassar intensiteten i testsituationerna. Någon mindre, hög eller låg avvikelse kan förekomma)

Koncentration: 4 (Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2))

Avreaktion: 4 (Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer)

Minnesbilder: 3 (Visar flera minnesbilder med enstaka undvikande beteenden)

Rädsla: 4 (Står emot, undanmanöver eller någon intensitetssänkning) 

Aggressivitet: 5 (Visar måttlig agression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet)

Nyfikenhet: 3 (Går fram med hjälp)

Skott: 4 (Kontroll vid flera skott)

Poäng: 424

Godkänt mentaltest

Jessies Mh

Jessies Mt

Dela den här sidan