Bläs med 4 kg apporten

Bläs med 4 kg apporten

BRUKS

Högre klass spår, 10/9-2011 Eskilstuna BK, Domare Elisabeth Rytterström och Kjell Larsson

Fritt följ: 7 /6 (sitter snett, sent sättende, dk)

Inkallande med ställande: 7 / 6 (dk, går långt, avslut, ojämnt tempo)

Framåtsändande: 0 / 0 (går ej ut)

Krypande: 0 / 0 (kryper ej)

Skall: 6 / 6 (dk, glest)

Apportering tungt föremål: 5 / 5 (gripandet, flera dk, släpper, morrar)

Hopp över hinder: 8 / 7 (dk avslut)

Platsliggande med skott: 0 / 0 (avstår)

Uppletande av spår: 7 / 6 (bakspår)

Spårning: 9 / 9 (6+slut, 18 minuter)

Uppletande av föremål: 9 / 8

Totalt: 369 poäng, Godkänd, 7:e placering

Lägre klass spår, 16/4-2011 Eskilstuna BK, Domare Kjell Larsson och Ola Hansson

Linförighet: 7,5 / 8 (släpper i vändningar, dk)

Framförgående: 0 / 0 (dk, tempo, förare jämnsides, bryter)

Platsläggande: 8,5 / 8 (dk vid läggandet, något sakta ner)

Inkallande: 9 / 9 (tempo, avslut)

Krypande: 5 / 5 (dk, ojämnt, lättar, stannar upp)

Apportering: 7 / 7 (ojämnt tempo, sitter snett, gripandet)

Hopp över hinder: 9 / 10 (något tveksamt)

Platsliggande med skott: 10 / 10

Påsläpp på spår: 10 / 10

Spårning: 8 / 8 (5+slut, 15 minuter)

Budföring: 10 / 10

Totalt: 471,5 poäng, Uppflyttad, 7:e placering

Lägre klass spår, 5/9-2010 Örebro BK, Domare Marti Keskinen och Elisabeth Bergström

Linförighet: 6 / 6,5 (sitter ej, stret i höger vinkel, bra gående, Bra transporter!)

Framförgående: 0 / 0 (går ej ut)

Platsläggande: 10 / 9,5 (Bra läggande, Bra framföring, kunde lagt sig något snabbare)

Inkallande: 9 / 9,5 (sitter snett, sitter stadigt, ok tempo)

Krypande: 0 / 0 (går upp 2 gånger, extra kommando, pip)

Apportering: 6 / 6 (släpper apport, slarvigt avslut, ljud vid gripande, önskar snabbare tempo in)

Hopp: 9,5 / 9,5 (något snett sitt, Bra ut!, Bra sitt!, Bra återhopp!)

Platsliggande med skott: 0 / 0 (orolig, piper, gnäller ljudligt, går upp och fram till annan hund)

Budföring: 10 / 10 (startgnäll, i övrigt Bra!)

Påsläpp: 9,5 / 9 (Bra upptag och arbete första sträckan, gick över vinkeln, jobar i vinkeln, något tveksam, tar upp vinkeln själv, spårar sen bra)

Spårning: 8 / 8 (5+slut, 20 minuter)

Totalt: 385,25, Godkänd, 4:e placering  

Lägre klass spår, 16/5-2010 Västerås BK, Domare Sten Jacobsson och Mats Lööv

Linförighet: 6 / 6 (ryck i koppel, segt sättande, håller ej position, dk)

Framförgående: 8 / 8 (stannar före kommando, dk)

Platsläggande: 8,5 / 9 (något segt)

Inkallande: 10 / 10

Krypande: 0 / 0 (reser sig, bryter)

Apportering: 5 / 5 (lek och tugg, slarv, släpper apport)

Hopp: 10 / 10

Platsliggande med skott: 7 / 8

Påsläpp på spår: 7 / 8

Spårning: 9 / 9 (6+slut)

Budföring: 10 / 10

Totalt: 454,5 poäng, Godkänd, 5:e placering

Appellklass spår, 20/9-2009 Västerås BK, Domare Bo Degerström och Sten Jacobsson

Linförighet: 7 / 7 (gnäller, tappar position, ryck i kopplet)

Framförgående: 0 / 0 (går ej ut på återgången)

Platsläggande: 9 / 9 (något långsamt)

Inkallande: 10 / 10

Apportering: 6 / 6 (ojämnt tempo, släpper apport vid förare, lite gnäll)

Hopp över hinder: 7 / 6 (tjuvstart från återhopp)

Platsliggande: 7 / 6 (gnäller, högljudd)

Budföring: 5 / 5 (kampskall, vid båge, dk)

Spårning: 10 / 10

Totalt: 228,5 poäng, Uppflyttad, 1:a placering

Appellklass spår, 2/5-2009 Västerås BK, Domare Elisabeth Rytterström och Jan Alfredsson

Linförighet: 7,5 / 7 (position, sättande, dk)

Framförgående: 0 / 0 (följer hunden, stannar upp)

Platsläggande: 9 / 9,5 (något sakta ner)

Inkallande: 8 / 8 (avslut, tempo)

Apportering: 0 / 0 (gripande, flera dk, föraren tar apporten före kommandot)

Hopp över hinder: 10 / 10

Platsliggande: 0 / 0 (gick upp)

Budföring: 9,5 / 9,5 (avslut)

Spårning: 7 / 7 (1+slut)

Totalt: 171,5, Godkänd, 4:e placering

Lydnad

Lydnadsklass 2, 15/7-2012 Svenska Boxerklubben (Hallstahammar), Domare Jan Alfredsson

Platsliggande: 10

Fritt följ: 7 (segt sättande, släpper position, leker)

Läggande: 8 (något segt)

Inkallande: 9 (gnäll)

Sändande med ställande: 0

Apportering: 7 (tvekar, gläfs)

Hopp: 8 (slår i)

Fjärrdirigering: 9 (långt handkommando)

Helhetsintryck: 8

Totalt: 143 poäng, 2:a pris, 5:e placering

Lydnadsklass 2, 1/6-2011 Esklistuna BK, Domare Marie-Louise Strömbäck

Platsliggande: 10

Fritt följ: 5 (okoncentrerad, dk, sitter ej vid halt, drar sig efter)

Läggande: 7,5 (efter i starten)

Inkallande med ställande: 5,5 (sent stå, tempoväxling, avslut)

Sändande med ställande: 0

Apportering: 0 (griper sent, släpper)

Hopp: 8,5 (avslut)

Fjärrdirigering: 8,5 (något sakta sitt)

Helhetsintryck: 7

Totalt: 114,5 poäng, 3:e pris, 4:e placering

Lydnadsklass 1, 23/7-2010 Bro-Håbo BK, Domare Christina Liljeqvist

Platsliggande: 7 (högljudd, skällande)

Tandvisning: 10

Linförighet: 6 (sitter ej, släpper, koppelpåverkan)

Läggande: 8,5 (något sent)

Inkallande: 9 (tempo, avslut)

Ställande: 6,5 (går många steg)

Apportering: 8,5 (förare bjuder apport)

Helhetsintryck: 8 (lite busigt, lite ljud)

Totalt: 153 poäng, 2:a pris, 6:e placering

Lydnadsklass 1, 21/7-2010 Sala BK, Domare Inge Landqvist

Platsliggande: 10

Tandvisning: 10

Linförighet: 6 (segt sättande, kontaktbrist, drag i koppel)

Läggande: 8 (segt läggande)

Inkallande: 9 (något snett sättande)

Ställande: 8,5 (tog ett steg framåt)

Apportering: 9,5 (lite tveksamt)

Hopp: 9,5

Helhetsintryck: 9,5

Totalt: 170,5, 1:a pris, 6:e placering, Lp1

Lydnadsklass 1, 18/7-2010 Boxerklubben (Hallstahammar), Domare Leif Olsen

Platsliggning: 9 (lite gnäll)

Tandvisning: 10

Linförighet: 5 (släpper, drag i kopplet, sitter ej)

Läggande: 10

Inkallning: 9 (sitter snett)

Ställande: 8 (steg ställande, vrider sig lite vid återgång)

Apportering: 10

Hopp: 10

Helhetsintryck: 10 (Trevligt ekipage)

Totalt: 168 poäng, 1:a pris, 3:e placering

Lydnadsklass 1, 4/7-2010 Sv. aussieklubben (Eskilstuna), Domare Jan Ledin

Platsliggande: 10

Tandvisning: 10

Linförighet: 7 (sitter ej, tränger, drar i koppel)

Läggande: 8,5 (långsamt)

Inkallande: 9 (något dåligt tempo)

Ställande: 8,5 (dk)

Apportering: 9 (något dåligt gripande)

Hopp: 10

Helhetsintryck: 9

Totalt: 175,5, 1:a pris, 5:e placering

Lydnadsklass 1, 29/11-2008 AFR Upplands Lo (Enköping) Domare Mats Redefalk

Platsliggande: 0 (reser sig)

Tandvisning: 10

Linförighet: 5 (tapp kontakt, höger om, sitter ej, föraren korrigerar, släpper helt, hoppar, morrar)

Läggande: 8 (något sen)

Inkallning: 6,5 (skäller, dålig avslutning)

Ställande: 0 (biter i förare, stannar ej)

Apportering: 0 (släpper föremål, leker)

Hopp: 7,5 (dålig avslutning, skäller, morrar)

Helhetsintryck: 6

Totalt: 86,5 poäng, 0 pris, 9:e placering

Lydnadsklass 1, 16/11-2008 EHDK, Domare Leif Olsen

Platsliggande: 0 (gnäll, sitter)

Tandvisning: 10

Linförighet: 6 (ryck i koppel, sitter ej, ett skall)

Läggande: 10

Inkallning: 9 (ett skall)

Ställande: 9 (ett skall)

Apportering: 0 (tar ej)

Hopp: 8 (skall)

Helhetsintryck: 8

Totalt: 132, 3:e pris, 20 placering

Lydnadsklass 1, 18/10-2008 Esklistuna BK, Domare Ingrid Bahlenberg

Platsliggande: 5 (sitter)

Tandvisning: 10

Linförighet: 5,5 (släpper, nosar, sitter ej, vida svängar)

Läggande: 0 (lägger sig ej)

Inkallning: 9 (gurglar)

Ställande: 8,5 (steg)

Apportering: 5 (låter, hoppar)

Hopp: 7 (skäller i avslutning)

Helhetsintryck: 7 (ej riktigt klart, glatt och trevligt ekipage)

Totalt: 125,5 poäng, 3:e pris, 13:e placering

MH

Bläs hälsar på spöket

Bläs hälsar på spöket

MH 29/3-2009 Beskrivare Elisabeth Pettersson

1a. KONTAKT Hälsning 4 (Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök)

1b. KONTAKT Samarbete 3 (Följer med, men är inte engagerad i testledaren)

1c. KONTAKT Hantering 4 (Accepterar. Svarar med kontaktbeteende)

2a. LEK 1 Leklust 4 (Startar snabbt, leker aktivt)

2b. LEK 1 Gripande 4 (Griper direkt med hela munnen)

2c. LEK 1 Dragkamp 3 (Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar)

3a. FÖRFÖLJANDE 4 (Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet)

3a. FÖRFÖLJANDE 4 (Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet)

3b. GRIPANDE 3 (Griper tveksamt eller med tidsfördröjning)

3b. GRIPANDE 2 (Griper inte, nosar på föremålet)

4. AKTIVITET 3 (Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar)

5a. AVSTÅNDSLEK Intresse 5 (Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök)

5b. AVSTÅNDSLEK Hot/agg 1 (Visar inga hotbeteenden)

5c. AVSTÅNDSLEK Nyfikenhet 5 (Går fram direkt till figuranten utan hjälp)

5d. AVSTÅNDSLEK Leklust 4 (Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om)

5e. AVSTÅNDSLEK Samarbete 5 (Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek)

6a. ÖVERRASKNING Rädsla 3 (Gör undanmanöver utan att vända bort blicken)

6b. ÖVERRASKNING Hot/agg 2 (Visar enstaka hotbeteenden)

6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet 2 (Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden)

6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla 1 (Ingen tempoförändring eller undanmanöver)

6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse 3 (Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen)

7a. LJUDKÄNSLIGHET Rädsla 3 (Gör undanmanöver utan att vända bort blicken)

7b. LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet 5 (Går fram till skramlet utan hjälp)

7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla 1 (Ingen tempoförändring eller undanmanöver)

7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse 2 (Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle)

8a. SPÖKEN Hot/agg 1 (Visar inga hotbeteenden)

8b. SPÖKEN Kontroll 3 (Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan)

8c. SPÖKEN Rädsla 1 (Uppehåller sig framför eller bredvid föraren) 

8d. SPÖKEN Nyfikenhet 4 (Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet)

8e. SPÖKEN Kontakt 4 (Tar själv kontakt med figuranten)

9a. LEK 2 Leklust 4 (Startar snabbt, leker aktivt)

9b. LEK 2 Gripande 3 (Griper tveksamt eller med framtänderna)

10. SKOTT 1 (Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd)

Mentaltest

Mentaltest 4/4-2010, Domare Åsa Lind och Åza Lantz

Samarbete Förare: 5 (Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek)

Samarbete Testledare: 5 (Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek)

Gripa ta tag 5 m: 3 (Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar)

Gripa ta tag 40 m: 2 (Griper försiktigt eller nyper i föremålet)

Gripa hålla 5 m: 2 (Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen)

Gripa hålla 40 m: 2 (Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen)

Gripa slita dra 5 m: 2 (Håller men drar inte emot. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår efter ny bjudning) 

Gripa slita dra 40 m:1 (Håller ej. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår ej)

Förföljande: 2 (Startar men avbryter)

Förföljande gripande: 1 (Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram)

Uthållighet: 1 (Framme, direkt tillbaka. Alt. går inte fram)

Social självsäkerhet: 4 (Visar otrivsel/något undvikande i någon situation)

Social nyfikenhet: 4 (Besvarar när figurant bjuder)

Socialt samspel: 4 (Svarar på lek och lekinviter)

Handlingsförmåga: 3 (Löser uppgifter i de flesta situationer)

Anpassningsförmåga: 2 (Anpassar med hög intensitet i de flesta testsituationer)

Koncentration: 4 (Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)

Avreaktion: 4 (Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer)

Minnesbilder: 4 (Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden)

Rädsla: 4 (Står emot, undanmanöver eller någon intensitetssänkning)

Aggressivitet: 5 (Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet)

Nyfikenhet:  (Går fram med hjälp)

Skott: 5 (Ingen reaktion, kontroll första skottet)

Poäng: 376

Godkänt mentaltest

Utställning

15/9-2018 Eskilstuna bk, Domare Anita Whitmarsch

Ett gott helhetsintryck, relativt proportionerlig, välformade ögon tyvärr något ljusa, önskar högre ansatta öron, god hals och rygglinje, utmärkt över länden, välvårdad i pälsen dock ej i munnen, rörelserna är ineffektiva, han haltar något.

Veteranklass: Good

24/9-2017 Eskilstuna bk, Domare Jahn Stääv

Fint huvud, bra öron. Ok veteranbett. Mycket bra skuldra, rygg och kors.Välutvecklad bröstkorg. Fin päls. Mycket goda rörelser från sidan, aningen hastrång. Fint temperament. Bästa veteran.

Vetkl Excellent, 1 vetkk, CK, 4 Bhkl, BIR-veteran, BIS 3-veteran  

9/3-2014 Strängnäs, Domare Rony Doedijns

Bruksklass, Excellent, 1:a bkkl

21/9-2013 Eskilstuna Bk, Domare Bo Wiberg

Maskulin, välformat huvud. Lätt öronställning. Ögon önskas mörkare. Saknar 2 incisiver, intyg finns. Vacker hals och rygglinje. Något brant överarm. Välvinklad bak. Rör sig väl från sidan. Vacker päls och färg. Välburen svans.

Bruksklass, Excellent, 1:a bkkl, CK, CERT, 3:e Bhkl

4/9-2011 Eskilstuna Bk, Domare Ingrid Andersson

Mycket god typ, kraftigt maskulint huvud, bra proportioner. Välformade men ljusa ögon stör uttrycket. Välplacerade öron, bra hals och rygglinje. Harmoniskt vinklad fram och bak. Kunde önska lite varmare sobelfärg. Fria rörelser.

Bruksklass, Excellent 1:a placering

24/7-2011 Collie-SM Örebro, Domare John Geddes

Pleasing head, reciding scull, earset a little wide. Quit good angulation, moved very freely with a good tailcarriage.

Bruksklass, Excellent 1:a placering BIS-Bruksklass

26/9-2010 Lindesbergs Bk, Domare Åke Cronander

Tilltalande helhet. Välskuret huvud, saknar incisiver (intyg), bra uttryck, fina öron, bra hals. Tillräckligt förbröst, något lång i länden. Goda vinklar, bra ben och tassar. Inte i sin bästa päls. Rör sig med bra steg.

Bruksklass, Bkl 1, Bkk 1 BIR-Bruksklass

19/9-2010 Eskilstuna Bk, Domare Ann-Chatrine Edoff

Stor proportionelig, maskulint huvud, lågt placerat stop. Kunde ha mörkare ögon, kraftfullare underkäke och mindre vid öronställning. Står med något lång och eftergivande rygglinje. Goda vinklar, normalt bröstförhållande. Lös i hasleder och armbågar, tillräcklig steglängd. Sobel, bra päls, svansens position i rörelse stör helhetsintrycket. i1 och i1 saknas veterinärintyg.

Bruksklass, Bkl 2

11/9-2010 Tranås Bk, Domare Gunilla Skallman

Hane med ganska bra proportioner. Stopet mer tillbakalagt. Tillräcklig hals, skuldran kunde vara mer tillbakalagd. Bra rygg och kors, brant överarm, bra ben och tassar. Svårbedömda rörelser men rör sig mycket löst fram. Bra päls, behagligt temperament. Typ och helhetsintryck: Mycket god.

Bruksklass, Bkl 1, Bkk 1

27/9-2009 Lindesbergs Bk, Domare Ulla Bergh-Persson

Rejäl hane med en god helhet. Maskulint huvud, men önskar bättre stopplacering. Bra tänder och bett. Önskar något mörkare ögon. Fina öron, utmärkt kropp och stomme. Rör sig ok men är något trång bak. Bra päls, trevlig mentalitet.

Öppen klass, Ökl 1 Ökk 3 CK

13/9-2009 Eskilstuna Bk, Domare Anita Lindroos

Bra storlek, god typ. För grovt och djupt skallparti. Bra nosparti, bra ögon, öron och bett. Lite högt hull. Kraftig bröstkorg, välvinklad. Bra färg och päls. Trampar i kors fram.

Öppen klass, Ökl 2

15/8-2009 Södermanlands kennelklubb Nyköping, Domare Anne-Chatrine Edoff

Stor långsträckt. Rätt bra huvud som skulle ha kraftfullare underkäke och något mera stop. God hals, bra rygglinje. Framskjuten skuldra, något kort överam. Goda vinklar bak, rör sig starkt hastrångt med lösa hasleder och armbågar. Tidvis i trav med god steglängd. Bra päls. Typ och helhetsintryck: God

Unghundsklass, Ukl 2

9/8-2009 Örebro läns kennelklubb Askersund, Domare Carl Gunnar Stafberg

Trevligt huvud, fina ögon, bra öron. Lite kort hals, bra rygg, knappt vinklad bak. Pälsen ok. Rör sig lite kort bak. Typ och helhetsintryck: Mycket god

Unghundsklass, Ukl 1 Ukk 2 HP

18/7-2009 Wästmanlands kennelklubb Köping, Domare Birthe Scheel

2 år. Fin storlek, snyggt maskulint huvud och uttryck. Välansatta öron, ganska bra frontparti, acceptabel längd på halsen. Fin längd och djup i kroppen. Acceptabelt vinklad bak, rör sig med bra driv, något trång bak. Fin färg och päls.

Unghundsklass, Ukl1 Ukk 4

10/4-2009 Stockholms kennelklubb Kistamässan, Domare Stella Clark

Head is very coarse and deep - through ears could be better placed. Rather steep in upper arm. Well-muscled. Needs to improve in the movement. Typ och helhetsintryck: Mycket god

Unghundsklass, Ukl 2

7/12-2008 Stockholmsmässan Älvsjö, Domare Tomas Rohlin

15 mån. Bra längd på huvudet men oädel och fallande bakskalle. Mörka lite stora ögon, bra öron. Mycket goda kroppsproportioner, utmärkt benstomme. Goda vinklar fram och bak, bra bröstkorg. Bra päls. Rör sig bra från sidan men mycket ostabil i hasor och armbågar. Typ och helhetsintryck. God

Unghundsklass, Ukl 2

14/9-2008 Eskilstuna Bk, Domare Jesper Andersson

Maskulin juniorhane. Välformat huvud, utdraget stop. Bra ögon, ganska bra burna öron. Bra hals, tillräckligt stark rygglinje. Bröstkorgen måste utvecklas. Bra benstomme och tassar. Lite öppna vinklar fram, bra bak. Rör sig lite begränsat och mycket löst fra, hastrång. Bra päls, trevligt temperament.

Juniorklass, Junkl 1 Junkk 1

17/8-2008 Östergötlands kennelklubb Norrköping, Domare Johan Juslin

Maskulint huvud. Bra lång linjering. Önskar längre hals. Slarvar med fronten speciellt under rörelse. Bra kropp. Välansatt svans. Bra päls. Lösa hasor, valpiga rörelser

Juniorklass, Junkl 1 Junkk 1 HP

16/8-2008 Södermanlands kennelklubb Nyköping, Domare John Wauben

10 months. Well balanced masculin head, light stop. Very good muzzle, ear set a bit wide, good eyes. Nice color and neck. Well angulated, a little bit cowhooked. Good body, back is ok. Nice coat and temp. Tail carried ok. Movement a bit narrow behind. Typ och helhetsintryck: Utmärkt

Juniorklass, Junkl 1 Junkk 1 CK Bhkl-reserv

27/7-2008 Collieklubben Tånga Hed, Domare Stella Clark

Masculin, well constructed. He has excellent bone and feet. Good topline and hindquarter. Ears are placed well. Good eyeshape. A little high over the eyes. Over all nice balance. Moves out ok.

Juniorklass, Junkl 1 Junkk 2 HP

19/7-2008 Wästmanlansds kennelklubb Köping, Domare Michael Leonard

Nicely balanced head, good lenght of muzzle. Correct bite. Coat of good quality and texture. To be critical: Moved too close behind and frontaction. A little too high stepping. I'd also like a shorter back.

Juniorklass, Junkl 2

4/7-2008 Världsutställningen Stockholmsmässan Älvsjö, Domare Ferelith Somerfield

Well groomed, handsome sable and white. Good lenght of muzzle. Clean scull, nice eye. Rather excited for today and needs to settle in ears and tail. Moved well.

Juniorklass, Excellent

3/7-2008 Svenska collieklubben Jubileumsutställningen Stäket, Domare Tom Wall

Eleven months. Light dog. Well...muzzle. Good backscull. Good earcarriage, good ridge of neck. Good...overline. Moved ok if a little erretic.

Juniorklass, Junkl Very Good

1/6-2008 Östergötlands kennelklubb Norrköping, Domare Gunilla Skallman

Maskulin. Ganska fin silluett. Valbalanserade öron dock något vitt ansatta. Huvud i djupaste laget. Bra ögon, utmärkt hals, bra kropp för åldern. Tillräckliga vinklar, tillräcklig benstomme. Rör sig med ganska bra steg. Bra päls och färg. Välpresenterad

Juniorklass, Junkl 1 Junkk 3

18/5-2008 Katrineholms Bk, Domare Jesper Andersson

Maskulin hane. Proportioneligt huvud, ganska bra ögon och öron. Tillräcklig hals, bra rygg, bra bröstkorg för åldern. Bra benstomme. Något öppet vinklad fram och bak. Rör sig lite begränsat. Trång fram och bak. Trevligt temperament.

Valpklass 6-9 mån, 2:a placering

16/3-2008 Boxerklubben Sundbyholm, Domare Marion Humble

Utmärkt typ och storlek. Mycket vackert huvud. Utmärkta och välbalanserade öron. Mörka välplacerade ögon. Mycket bra hals, bra över och underlinje. Härlig benstomme, bra kors och vinklar bak. Mycket bra rörelser när han inte busar med sin matte. Visar sig utmärkt i ringen. Öppen och tillgänglig, utmärkt temperament. Välvisad.

Valpklass 6-9 mån, 1:a placering HP BIR-valp BIG-1 BIS-4

17/2-2008 Leonbergerklubben Köping, Domare Gunilla Skallman

Mycket tilltalande valp. Fint uttryck, välburna öron, välplacerade ögon. Bra hals. Eftergivande rygg. Lite mullig. Bra benstomme och tassar. Rör sig med utmärkta steg men alltför rullande i kroppen. Lovande päls. Positivt temperament.

Valpklass 4-6 mån, 2:a placering HP

12/1-2008 New Foundlandklubben

Vackert huvud, väl utfyllt nosparti. Bra stop, en aning tunga öron. Hakan önskas bättre markerad. Bra kropp och benstomme. Rör sig bra men något trång.

Valpklass 4-6 mån, 2:a placering     

Dela den här sidan